سلام مهربانم

سلام مهربانم

:: سلام مهربانم
سلام مهربانمسلام مهربانم                   شرمنده که دردنیاغرقم.  

یادی ازشمانمیکنم

دنیادیرزمانیست رهایم کرده واین ناخلف دل بیمارمن است که بی قرارمرحم دنیاست

غافل ازاینکدردهاراتوبایک نفس محومیکنی .....خجالتم اما آقاسلام

الهم عجل الولیک الفرج

منبع اصلی مطلب : ماراببخش
برچسب ها : سلام مهربانم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : سلام مهربانم


درمی ,درمی آوریم ,درمی آوریم  

دل بیقرار نیست

:: دل بیقرار نیست
درمی ,درمی آوریم ,درمی آوریم  دل بیقرارنیست ادا درمی آوریم                       چشم انتظارنیست ادا درمی آوریم.    اصلا دلی که مست ریا وهوس شود                گوشش به کار نیست ادا درمی آوریم        برلب دعا ودل غرق شهوت است.    این رسم انتظار نیست ادا درمی آوریم.

 

 

 

 

 

 

 

منبع اصلی مطلب : ماراببخش
برچسب ها : درمی ,درمی آوریم ,درمی آوریم  
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : دل بیقرار نیست


خراب ,ماحالمان ,ماحالمان خراب

ماحالمان خراب است

:: ماحالمان خراب است
خراب ,ماحالمان ,ماحالمان خرابفکرش راکه میکنم خجل ازحالم میشوم ...ماحالمان خراب است آنقدرخراب که نمیفهمیم وقتی شمامیگویی خوب زندگی کنی وآدم باشی نیازی نیست پی من بگردی من خودبه سراغ تومی آیم یعنی چه؟ 

ماحالمان خراب است نیازتوبه ی اساسی داریم باید دوباره شهادتین را بخوانیم ودوباره درگوشمان اذان بگویند .....این دینی که برگزیدیم مجهول است.

این شبها همان فرصت طلایی مسلمان شدن است ...فرصتی که خوب شویم وخوب عالم سراغی ازمابگیرد وپیدایمان کند.....الهم عجل لولیک الفرج.

 

 

منبع اصلی مطلب : ماراببخش
برچسب ها : خراب ,ماحالمان ,ماحالمان خراب
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : ماحالمان خراب است


حرف حساب وناحساب

:: حرف حساب وناحساب
 تمام عمرسکوتم فریادزد....بعضی وقتهاگریست....سکوتم حق خودش راهم قورت داد

حرف حساب راحسادت خواندند...وناحساب رالطف وکرم وتقدیرایزدی...خفه ام کردندبه این جرم ها حال من ماندم واین همه فریاد که تو ....آری توگوش دهی ....بیا بیاجان مادرت زهرا که ره به ناکجاآباد درپیش گرفته ام ...لااقل ....الهم عجل لولیک الفرج

منبع اصلی مطلب : ماراببخش
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : حرف حساب وناحساب